Burn-out preventie in gouda

Hoe voorkom je burn-out bij je medewerker?

burnout bij ondernemers

Preventie psychische klachten op het werk

Bij DenkPro richten we ons zowel op preventie als het behandelen van werkgerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld burn-out. De kosten van een uitgevallen medewerker liggen al snel tussen de 200 tot 300 euro per dag. Het is daarom waard om te investeren in het voorkomen van psychische klachten. Zeker in sectoren van krapte of hoge risico’s op burn-out zoals bijvoorbeeld de ICT of de Zorg is het van belang om aandacht te hebben voor preventie. Preventie kan bij ons in de vorm van screeningsonderzoek, cursus of coaching.

Screeningsonderzoek psychische klachten

Met behulp van vragenlijstonderzoek kunnen wij in kaart brengen welke medewerkers een risico vorm voor uitval door psychische klachten. Deze vragenlijsten kunnen online afgenomen worden en gecombineerd worden met een gesprek met een van onze psychologen. In dit gesprek krijgt de medewerker een advies en wordt bekeken of er vervolgstappen nodig zijn zoals bijvoorbeeld het volgen van een e-health module voor bijv. assertiviteit, coachingsgesprekken of therapie. Desgewenst kan ook een rapportage worden gemaakt op organisatie- of afdelingsniveau om inzicht te geven in zaken zoals ervaren werkdruk, stressfactoren in de organisatie en welke aanbevelingen er te geven zijn om uitval van medewerkers te voorkomen.

Voorbeeld rapportage screening risico verzuim

Coaching als preventie

 

Uw medewerker is nog niet uitgevallen door psychische klachten zoals een burn-out, maar uw medewerker ervaart wel vaak stress in het werk of verzuimt relatief vaak.
Coaching kan uw medewerker helpen om zijn manier van werken te veranderen en beter om te gaan met de stress van het werk. Hierbij is veel aandacht voor wat er achter het gedrag van de medewerker ligt in de vorm van cognitieve therapie of technieken vanuit de positieve psychologie. Bij het coachingstraject kan ook de leidinggevende betrokken worden zodat gezamenlijk doelen worden gesteld in het te veranderen gedrag van de medewerker. Door de leidinggevende te betrekken kan ook gezocht worden naar evt. aanpassingen in het werk waardoor stress verminderd kan worden.

Cursus of workshop omgaan met werkstress

Dit is een preventieve cursus van vijf dagdelen. Deze cursus is geschikt voor medewerkers die vaak gestrest zijn op het werk, misschien regelmatig verzuimen, maar nog niet zijn uitgevallen door klachten. Medewerkers leren stressklachten eerder te herkennen en maatregelen te nemen. Aan het eind van de cursus beschikken de medewerkers over uiteenlopende gereedschappen om beter om te gaan met stress in het werk. De cursus kan op locatie worden gegeven. 

Ook is het mogelijk dat een van onze psychologen een eenmalige workshop over stress geeft. Dit kan opleveren dat werkstress meer bespreekbaar wordt binnen de organisatie en dat er ideeën worden opgedaan over wat je als organisatie en als medewerker kan doen om stress te verminderen.

Meer weten?

coaching in gouda
coaching in gouda
coaching in gouda