Voor werkgever en bedrijfsarts

Voor werkgever en bedrijfsarts

Terugkeer naar werk bij psychisch verzuim

Als uw medewerker is uitgevallen door psychische klachten is het belangrijk dat uw medewerker snel hulp krijgt en niet dat hij eerst maandenlang op een wachtlijst moet staan. Bij DenkPro krijgt de werknemer binnen vijf werkdagen een intake, waarna er een offerte wordt uitgebracht. Indien er sprake is van een vergoede diagnose zoals bijvoorbeeld een depressie, dan kan een deel van de kosten via de verzekeraar verlopen en betaalt u een bijdrage voor de kosten van coaching bij de re-integratie. Re-integratie vormt een belangrijk onderdeel van het traject. Terugkeer naar het werk wordt tijdens de sessies een zich herhalend thema. Hierbij gaan we ervan uit dat werk kan bijdragen aan het herstel.

Goede communicatie bij re-integratie

Het is belangrijk dat er tijd wordt uitgetrokken voor goede communicatie rondom de re-integratie. Dit houdt in dat er onder meer na intake een verslag wordt gestuurd naar de arbo-arts, er een driegesprek plaatsvindt samen met de werkgever en dat arbo-arts en werkgever schriftelijk op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de behandeling. Daarnaast wordt er naar behoefte telefonisch overlegd met de bedrijfsarts over de re-integratie. Als er informatie wordt gegeven aan de werkgever of arbo-arts dan wordt dit uiteraard alleen gegeven na toestemming van de cliënt.

Ook voor klachten die niet met het werk te maken hebben

Naast overbelastingsklachten kunnen er mentale problemen ontstaan die niet samenhangen met de werksituatie. Deze problemen kunnen er wel voor zorgen dat iemand langdurig uitvalt op het werk. Te denken valt aan bijvoorbeeld ziekteangst, dwangmatig controleren, overmatig piekeren, rouw, enzovoort. In deze gevallen behoort begeleiding op basis van cognitieve gedragstherapie tot de mogelijkheden.

 

burn out bij ondernemers

Onlangs hebben Jeroen Rohde van DenkPro en Alex Hoen, fysiotherapeut waarmee DenkPro nauw samenwerkt, een interview gegeven …

Nieuwe collega

Sinds mei 2019 is Niall Jassim de praktijk komen te versterken. Niall is een GZ-Psycholoog met veel ervaring op het gebied …

Artikel je vermoeidheid te lijf

Vermoeidheid en burn-out: je vermoeidheid te lijf

Bevlogenheid en werk Mensen met een burnout zijn vaak personen die erg bevlogen zijn voor hun werk. Als ze dingen doen, dan …