Privacy

Privacybeleid

De gesprekken die we voeren vallen onder het beroepsgeheim van de psycholoog. Daarnaast hebben wij ons te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet is een aantal zaken geregeld ten aanzien van jouw privacy. Zo mogen persoonlijke gegevens alleen gebruikt worden voor behandeling. Ook mogen we volgens deze wet zonder jouw toestemming nooit informatie verstrekken aan anderen. Dit kan alleen als er sprake zou zijn van een dreigend direct gevaar voor anderen of voor jezelf.

In ons privacybeleid hebben we gedetailleerd vastgelegd hoe we omgaan met jouw vertrouwelijke gegevens.

Je rechten

Voor wat betreft je privacy heb je een aantal rechten vanuit de AVG. De belangrijkste zijn:

  • Het recht om jouw gegevens aangeleverd te krijgen zodat je die mee kan nemen naar een andere hulpverlener
  • Op jouw verzoek mag je dossier vernietigd worden
  • Je mag inzien welke gegevens we van jou hebben geregistreerd
  • Je mag de verwerkte gegevens laten aanvullen en wijzigen voor zover deze niet correct zijn
  • Recht op beperking van verwerking. Je mag minder gegevens laten verwerken.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Overleg met huisarts of bedrijfsarts

Normaal gesproken zal je verwijzer na de intake een schriftelijke terugkoppeling krijgen van onze bevindingen. Dit is een brief met een korte conclusie, diagnose en het behandelplan. Tijdens het traject van behandeling zal indien nodig telefonisch overlegd worden met de huisarts. Aan het eind van de behandeling krijgt de huisarts ook een brief over dat de behandeling is afgerond, de resultaten en eventuele adviezen voor een vervolg. Soms is het nodig om  te overleggen met een andere psycholoog of met een psychiater. Ook zij hebben natuurlijk hun beroepsgeheim.

Als je in een re-integratietraject zit kan het bovendien handig zijn als er overleg is tussen psycholoog en bedrijfsarts. Op deze manier kan het re-integratieplan goed afgestemd worden op de behandeling van de psycholoog. Met de werkgever zal er nooit worden overlegd. Dit zal altijd via de bedrijfsarts verlopen die bovendien aan de werkgever geen medische informatie mag geven. Wel mag de bedrijfsarts aan de werkgever adviezen geven over de voorwaarden en de opbouw van de re-integratie en verwachtingen ten aan zien van herstel.

Voor schriftelijk of mondeling overleg met huisarts/bedrijfsarts of specialist zal altijd expliciet schriftelijk dan wel mondeling toestemming aan je worden gevraagd.

Dossier

We hebben een wettelijke verplichting om je dossier 15 jaar te bewaren. Hierna wordt dit vernietigd. Als je dit wilt kan je een schriftelijk verzoek doen tot het eerder vernietigen van je dossier. Daarnaast heb je recht om je dossier in te zien en om een kopie hiervan te vragen.

 

burn out bij ondernemers

Onlangs hebben Jeroen Rohde van DenkPro en Alex Hoen, fysiotherapeut waarmee DenkPro nauw samenwerkt, een interview gegeven …

Nieuwe collega

Sinds mei 2019 is Niall Jassim de praktijk komen te versterken. Niall is een GZ-Psycholoog met veel ervaring op het gebied …

Artikel je vermoeidheid te lijf

Vermoeidheid en burn-out: je vermoeidheid te lijf

Bevlogenheid en werk Mensen met een burnout zijn vaak personen die erg bevlogen zijn voor hun werk. Als ze dingen doen, dan …