Therapie bij verzuim

Niet-werkgerelateerde klachten

Therapie bij uitval van werk

Langdurige overbelasting op het werk kan tot klachten leiden zoals depressie, burn-out of paniekaanvallen. Hierdoor ben je niet meer in staat om je werk uit te voeren en je verzuimt van je werk. Ook kan er sprake zijn van psychische problemen die niet direct met het werk te maken hebben, maar staan deze problemen het werken in de weg. Hierbij valt te denken aan rouw, dwangklachten of bijvoorbeeld een depressie die samenhangt met de privé-sfeer.

Werk als medicijn

In beide gevallen kan therapie een bijdrage leveren aan re-integratie en kan werk als medicijn functioneren. Immers, de hele dag door thuis zitten leidt vaak tot meer gepieker en meer klachten. Vaak zijn werkgevers bereid om (een deel van de kosten van therapie) voor hun rekening te nemen omdat zij een belang hebben bij spoedig herstel.

Therapie en re-integratie

Indien de werkgever bijdraagt aan de kosten van therapie, zal ook re-integratie onderdeel vormen van de therapie. Bij therapie zal er eerst aan de klachten gewerkt worden zoals bijvoorbeeld depressieve klachten, waarbij ervan uitgegaan wordt dat arbeid als medicijn fungeert door een stapsgewijze re-integratie. Tijdens de therapie wordt er met je meegedacht over het maken van een plan van aanpak voor re-integratie. Onder andere: welke ondersteuning je voor re-integratie van je werkgever nodig hebt, hoe je activiteiten wilt opbouwen (vaak taken zonder druk en buiten het reguliere werk) en hoe je langzamerhand je uren wilt opbouwen.

Oefenen met nieuw gedrag in het werk

Eventueel kan in een driegesprek met psycholoog, medewerker en werkgever het plan van aanpak uitgewerkt worden. In het werk kan dan, indien relevant, geoefend worden met een andere manier van denken en geoefend worden met nieuw gedrag. Hiermee voorkom je dat je in de toekomst weer uitvalt en zal je merken meer plezier uit je werk te halen.

burn out bij ondernemers

Onlangs hebben Jeroen Rohde van DenkPro en Alex Hoen, fysiotherapeut waarmee DenkPro nauw samenwerkt, een interview gegeven …

Nieuwe collega

Sinds mei 2019 is Niall Jassim de praktijk komen te versterken. Niall is een GZ-Psycholoog met veel ervaring op het gebied …

Artikel je vermoeidheid te lijf

Vermoeidheid en burn-out: je vermoeidheid te lijf

Bevlogenheid en werk Mensen met een burnout zijn vaak personen die erg bevlogen zijn voor hun werk. Als ze dingen doen, dan …