Hulp bij traumaverwerking

trauma of ptss na een aanrijding

Je hebt iets ingrijpends meegemaakt. Sindsdien heb je regelmatig last van nachtmerries. Soms zie of hoor je iets wat je helemaal terugbrengt naar het voorval van toen. Het is alsof het weer nu gebeurt. Je praat liever niet over het trauma. Je probeert er ook niet aan te denken, maar dit lukt niet. Overal waar je komt ben je op je hoede, je voelt je gespannen en je voelt je angstig als er iets onverwachts gebeurt.

Trauma therapie in Gouda: EMDR en CGT

DenkPro biedt therapie bij trauma in de vorm van EMDR en traumagerichte cognitieve gedragstherapie (CGT). De behandeling wordt uitgevoerd door Jeroen Rohde en Niall Jassim, GZ-Psychologen in Gouda. DenkPro behandelt alleen zgn. enkelvoudig trauma's zoals bijvoorbeeld het trauma na een auto-ongeluk of andere ingrijpende gebeurtenis. Dit zijn trauma's die vaak kortdurend behandeld kunnen worden. Zgn. meervoudige trauma's zoals langdurige mishandeling of seksueel misbruik vergen langer durende behandeling die behandeld dienen te worden binnen de zgn. specialistische GGZ.

Symptomen PTSS

Een deel van de mensen zal na een ingrijpende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld mishandeling of een ongeluk moeite hebben met het verwerken van deze gebeurtenis. In ongeveer acht procent van de gevallen krijgt iemand na een dergelijke gebeurtenis last van een PostTraumatische Stress Stoornis (PTSS). Het trauma wordt als het ware steeds opnieuw beleefd bijvoorbeeld in de vorm van nachtmerries en flashbacks. Vaak zijn er bepaalde triggers die aan het traumatisch voorval doen denken waardoor de persoon zich weer hetzelfde kan voelen als ten tijde van het trauma. Verder is er sprake van vermijding van situaties of gesprekken die te maken hebben met het trauma. Ook is er sprake van een verhoogde staat van waakzaamheid. Het trauma is gebeurd, maar de persoon scant als het ware nog de omgeving voor mogelijk gevaar.

Soorten traumaverwerking

Psychotherapie heeft de voorkeur boven het gebruik van medicijnen. Het is effectiever en de effecten zijn langduriger. Er zijn twee veel gebruikte vormen van psychotherapie die effectief zijn: traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie en Eye Movement Desentisation and Reprocessing (EMDR). Beide technieken zijn voldoende onderzocht en zijn ongeveer even effectief.

Cognitieve Gedragstherapie bij PTSS: Imaginaire exposure

Bij traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (imaginaire exposure) wordt de patiënt gevraagd de ogen te sluiten en de traumatische gebeurtenis in de ik-vorm te vertellen alsof de gebeurtenis in het hier en nu wordt beleefd. Patiënt wordt gevraagd naar alle zintuigelijke gewaarwordingen zoals: “Wat zie je nu, wat hoor je nu, wat ruik je”, enzovoort”. Bedoeling is om de ervaring behorende bij het trauma opnieuw te activeren waarmee verwerking mogelijk wordt gemaakt. De sessie  wordt opgenomen en tussen de sessies door thuis teruggeluisterd.

EMDR bij traumaverwerking

Bij EMDR wordt gevraagd het beeld van het trauma voor zich te halen en tegelijkertijd maakt de therapeut van links naar rechts vingerbewegingen die de persoon dient te volgen met de ogen. Na iedere serie vingerbewegingen wordt aan de patiënt gevraagd wat er aan gedachten of gevoelens opkomt. Hierdoor treden spontane associaties op en de persoon ervaart steeds meer ontspanning. De traumatische herinnering wordt dan langzamerhand verzwakt.

 

Verklaringen EMDR

Voor wat betreft de verklaring voor de werkzaamheid bestaan er verschillende theorieën. Volgens de grondlegger van EMDR, Francine Shapiro, leidt de EMDR procedure tot een verhoogde snelheid van informatieverwerking. Zowel de traumatische ervaringen als disfunctionele informatie (zoals angstwekkende beelden, betekenissen, emoties en lichamelijke sensaties) liggen opgeslagen in neurale netwerken. De EMDR procedure maakt deze netwerken toegankelijk en activeert de natuurlijke verwerking.

Een meer recente theorie is de “werkgeheugentheorie”. Het menselijke werkgeheugen kan diverse taken tegelijkertijd uitvoeren. De verwerkingscapaciteit is echter beperkt. Als iemand twee taken tegelijkertijd moet uitvoeren, dan komt het resultaat van een van de twee taken onder druk te staan. Dus als een patiënt wordt gevraagd om aan het beeld van het trauma te denken en deze wordt afgeleid met een andere stimulus, dan vindt er ‘verval’ plaats van dit beeld en neemt de helderheid en de emotionaliteit hiervan af.

 

burn out bij ondernemers

Onlangs hebben Jeroen Rohde van DenkPro en Alex Hoen, fysiotherapeut waarmee DenkPro nauw samenwerkt, een interview gegeven …

Nieuwe collega

Sinds mei 2019 is Niall Jassim de praktijk komen te versterken. Niall is een GZ-Psycholoog met veel ervaring op het gebied …

Artikel je vermoeidheid te lijf

Vermoeidheid en burn-out: je vermoeidheid te lijf

Bevlogenheid en werk Mensen met een burnout zijn vaak personen die erg bevlogen zijn voor hun werk. Als ze dingen doen, dan …