Voor werkgever en bedrijfsarts

Medewerkers die niet kunnen werken door psychische problemen?

coaching bij somberheid op werk

Psychisch ziekteverzuim verminderen

Als uw medewerker is uitgevallen of dreigt uit te vallen door psychische klachten dan is het belangrijk dat deze snel en effectief wordt geholpen. DenkPro kan helpen bij het verminderen van ziekteverzuim in de vorm van coachingtherapie en preventie.

Psychische klachten door werk: Problemen bij vinden juiste hulp

 

Een medewerker die is uitgevallen door psychische klachten zoals depressie, paniekaanvallen of burn-out, kost al snel tussen de €200,- en €300,- per dag. Het is dan zaak dat als u een medewerker heeft die niet kan werken door psychische problemen, deze snel weer aan het werk kan en adequate behandeling krijgt voor zijn klachten.

Lange wachtlijsten en slechte onderlinge afstemming

Probleem is dat psychologen in de omgeving van Gouda meestal lange wachtlijsten hebben. Ook ontbreekt het nogal eens aan afstemming tussen het werk, bedrijfsarts en de psycholoog. Zo kan de psycholoog van mening zijn dat de medewerker eerst van zijn psychische klachten af zou moeten en dat het nog te vroeg is voor re-integratie, terwijl de bedrijfsarts van mening is dat re-integratie juist helpt bij herstel.

Daarnaast wordt de GGZ vaak als een black box ervaren waarmee het lastig communiceren is. Ten slotte wordt de werk-context in de regel gebrekkig meegenomen in de behandeling waardoor klachten in stand blijven doordat stressoren in het werk niet worden aangepakt en de medewerker niet leert anders met het werk om te gaan.

 

Wie zijn wij?

DenkPro is een kleinschalige en persoonlijke psychologenpraktijk in Gouda. We hebben geen wachtlijst, snelheid en kwaliteit staat voorop. Gesprekken kunnen zowel op locatie bij onze praktijk aan de Keerkring (naast Living Well) of online plaatsvinden.

DenkPro wordt geleid door GZ-psycholoog Jeroen Rohde, coach en cognitief gedrags- therapeut. Door zijn achtergrond in zowel de psychologie als in bestuurskunde, is hij bovendien gespecialiseerd in werkgerelateerde problematiek.

De praktijk biedt diensten op zowel het gebied van preventie als behandeling van psychische klachten bij verzuim. Preventie is mogelijk in de vorm van screeningsonderzoek, cursussen of workshops op het gebied van omgaan met stress op het werk en in de vorm van coaching.

Behandeling betreft therapie als de medewerker is uitgevallen door psychische klachten. Ook kunnen we helpen als een medewerker door problemen thuis psychische klachten heeft en hierdoor niet kan werken.

We helpen uw organisatie verder met:

ICT

Waarom DenkPro?

Arbeid als medicijn

De re-integratie zien wij als helpend bij het klachtherstel. Hierbij leren we de medewerker op een andere manier te werken zodat klachten ook voor de toekomst voorkomen kunnen worden.

Snel

Binnen drie werkdagen een intake, waarna er een offerte wordt uitgebracht. Na goedkeuring van de offerte kan nog dezelfde week of de week daarop gestart worden.

Betrekken werkgever

We betrekken de werksituatie bij het vinden van een duurzame  oplossing o.a. door overleg met arbo-arts en drie-gesprek met werkgever.

 

De psychologen

jeroen-rohde

Jeroen Rohde

GZ-Psycholoog/coach

Bekijk profiel

Annalisa Berends

Annalisa Berends

Psycholoog-NIP/coach

Bekijk profiel

niall-jassim

Niall Jassim

GZ-Psycholoog/coach

Bekijk profiel

Onze werkwijze

01

Aanmelding en intake

Aanmelding van een medewerker kan vanuit P&O of vanuit de bedrijfsarts waarna we met de medewerker contact opnemen.

In het eerste gesprek besteden we aandacht aan klachten, stressfactoren in het werk en hoe de medewerker hiermee omgaat. Aan het eind van het gesprek bespreken we hoe in grote lijnen een traject eruit ziet.

02

Offerte en intakeverslag bedrijfsarts

 Na het intakegesprek maken we een offerte voor de werkgever en een intakeverslag met behandelplan voor de bedrijfsarts.

03

Doelen stellen en evaluatie

Na goedkeuring van de offerte nodigen we de medewerker uit voor een tweede gesprek. Tijdens het tweede gesprek bespreken we de doelen die de medewerker wil bereiken die we ook regelmatig evalueren m.b.v. vragenlijsten. We houden de bedrijfsarts schriftelijk op de hoogte van de behandeling en bij stagnerende behandeling overleggen wij met de bedrijfsarts.

04

Driegesprek met werkgever

Wanneer re-integratie weer mogelijk is wordt indien gewenst ook de werkgever uitgenodigd voor een driegesprek met psycholoog en werknemer. Hierin worden doelen gesteld voor het gedrag van de medewerker op de werkvloer en bekeken hoe de werkgever de medewerker kan ondersteunen bij de re-integratie en wat de medewerker kan doen om de re-integratie tot een succesvol einde te brengen.

05

Nadruk op gedachtes en re-integratie

Binnen de sessies wordt vooral aandacht besteed aan gedachtes die negatieve emoties oproepen en gedachtes die de medewerker tegenhouden om meer effectief gedrag te vertonen in het werk. Re-integratie is een terugkerend onderwerp bij de gesprekken.

coaching in gouda

Tarieven

Het tarief is €148,- euro exclusief BTW per sessie. Voor het intakegesprek en het driegesprek hanteren we hetzelfde tarief.

Als er sprake is van vergoede zorg door de zorgverzekering is co-financiering bespreekbaar. Burn-out of overspanning wordt overigens niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Meer weten?

coaching in gouda
coaching in gouda
coaching in gouda