Zorg

Aanbod voor medewerkers in de zorg

Als zorgverleners zoals bijvoorbeeld psycholoog, fysiotherapeut, arts of verpleegkundige heb je vaak te maken met een zeer hoge werkdruk in combinatie met hoge administratieve lasten. Je bent bevlogen voor je werk, maar loopt nogal eens aan tegen de tekortkomingen van de organisatie waar het allemaal niet zo georganiseerd is als je wel zou wensen.

Als zorgverlener ga je voor je patiënt en zal je niet snel klagen en heb je de neiging om jezelf weg te cijferen. Daarnaast heb je de neiging om de lat voor jezelf hoog te leggen. Er komt veel administratie je kant op, maar je wil de rapportages ook niet afraffelen, zeker als er collega’s zijn die met een kritisch blik kijken naar wat je op papier hebt gezet. 

Zelfopoffering en perfectionisme bij zorgverleners

Bij coaching en therapie voor zorgverleners leer te kijken naar denkpatronen die overbelasting in de hand werken of waardoor je al uitgevallen bent in het werk. Vaak is er bij zorgverleners sprake van patronen van zelfopoffering in combinatie met perfectionisme.

Hulpverleners zijn soms als kind al in een zorgende rol geplaatst bijvoorbeeld doordat een ouder ziek was. Dergelijke patronen kunnen in de weg staan van het voor zichzelf opkomen in het werk, de patiënt staat centraal, maar er is weinig aandacht voor eigen behoeftes.

Dit kunnen patronen zijn die erg taai zijn en moeilijk te doorbreken. Vaak omdat het voor jezelf kiezen en het aangeven van grenzen gepaard gaat met gevoelens van schuld.

Cognitieve therapie en schematherapie voor zorgverleners

Tijdens therapie of coaching wordt daarom niet alleen gekeken naar gedachtenpatronen met Cognitieve Therapie, maar wordt er indien gewenst ook gebruik gemaakt van elementen uit schematherapie om deze vaak taaie patronen te doorbreken. Bij schematherapie is er meer aandacht voor het verleden en zijn oefeningen meer gericht op gevoelens. Hierdoor kunnen schuldgevoelens die in de weg staan van assertief gedrag beter aangepakt worden.

Ten slotte zal ook aan praktische aspecten aandacht worden besteed zoals bijvoorbeeld het kort en bondig rapporteren, time-management of het nadenken over je ideale cliënt voor je praktijk en hoe je deze kan vinden.

Meer weten?