Overspanning en burn-out psycholoog in Gouda

Uitgeput door het werk?

Wanneer je lange tijd op je tenen moet lopen op het werk, dan kan er sprake zijn van overbelasting. Je merkt steeds vermoeider te raken, dat je je voortdurend gespannen voelt en je hebt het gevoel het werk maar moeilijk aan te kunnen.

Jarenlang is het goed gegaan, maar jouw manier van werken is niet meer voldoende om de problemen op het werk het hoofd te bieden. Je hebt bijvoorbeeld altijd geprobeerd alles vrijwel perfect te doen, maar dat lukt niet meer, hoeveel energie je er ook in stopt. Je vermoedt dat je last hebt van een overspanning of een burn-out.

coaching in gouda

Therapie voor burn-out 

Therapie bij burn-out en overspanning vormt een belangrijke bijdrage aan herstel. Eerst vindt er een intake plaats voor het in kaart brengen van de klachten. Hoe zijn de klachten ontstaan, maar ook proberen we de bronnen van stress in de werksituatie duidelijk te krijgen. Hiervoor worden enkele vragenlijsten ingevuld. Deze vragenlijsten worden in de loop van het traject meerdere malen ingevuld om te zien in welke mate er vooruitgang is geboekt. Het traject wordt vervolgens bepaald. Waarbij je kunt kiezen voor therapie op locatie bij onze psychologenpraktijk in Gouda of voor online therapie

Conditie-opbouw bij burn-out

Klachten zoals gevoelens van spanning en vermoeidheid worden vervolgens aangepakt en je wordt geleerd hoe in de toekomst om te gaan met stressklachten. Indien nodig wordt er samengewerkt met een fysiotherapeut voor opbouw van de conditie. De balans hierin is van belang en zal herstel versoepelen. Het verbeteren van de leef-en werkgewoonten spelen een essentiële rol, maar ook voldoende beweging draagt bij aan het herstel van een burn-out.

Effectiever functioneren in het werk 

Verder leer je effectiever te functioneren in de werksituatie zodat klachten voor de toekomst voorkomen worden. Je leert bijvoorbeeld om eerder nee te zeggen of meer te delegeren. Hierbij is aandacht voor denkpatronen die stress opwekken en effectiever functioneren in de weg staan. Voor de tijd tussen de sessies krijg je opdrachten om met het geleerde aan de slag te gaan om aan het einde van de therapie over voldoende gereedschappen te beschikken om terugval te voorkomen. Een traject duurt rond de 12 sessies.

Behandeling door een ervaren burn-out psycholoog

De behandeling wordt uitgevoerd door mannelijke psychologen Niall Jassim en Jeroen Rohde. Jeroen is zowel psycholoog als bestuurskundige waardoor hij de organisatorische setting goed begrijpt. Hij heeft zo’n tien jaar ervaring op het gebied van (project-)management en beleid en werkt ruim 15 jaar als psycholoog waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in psychische klachten die samenhangen met het werk. Vanuit de praktijk in Gouda als via online therapie kunt u worden geholpen met uw burn-out klachten.

Jeroen Rohde

GZ-Psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut,  Bestuurskundige

Niall Jassim

GZ-Psycholoog

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een overspanning en een burn-out?

Bij een overspanning geldt dat langdurige overbelasting in het werk leidt tot uiteenlopende stressklachten waardoor je niet meer in staat bent om je werk uit te voeren. Bij een burn-out is er ook sprake van stressklachten zoals bij een overspanning, maar staat voor wat betreft klachten de vermoeidheid voorop.

Kan ik ooit weer van mijn burn-out klachten afkomen?

Burn-out klachten hoeven niet blijvend te zijn. Onze ervaring is dat over het algemeen bij de juiste therapie, mensen weer volledig of grotendeels herstellen van hun klachten. Wel zien we vaak dat clienten na een burn-out traject andere keuzes maken omdat zij andere zaken in het leven belangrijker zijn gaan vinden, zoals tijd voor hun gezin. 

Wat is het verschil tussen een burn-out coach en een burn-out psycholoog?

Burn-out is een serieus probleem en dat vraagt een serieuze aanpak. Om iemand met psychische klachten goed te kunnen helpen is een gedegen opleiding nodig. Niet iedere burn-out coach heeft deze opleiding. Een psycholoog wel en kan het volledige plaatje goed schetsen.

Meer weten?

coaching in gouda
coaching in gouda
coaching in gouda