Overspanning en burn-out psycholoog in Gouda

Uitgeput door het werk?

Wanneer je lange tijd op je tenen moet lopen op het werk, dan kan er sprake zijn van overbelasting. Je merkt steeds vermoeider te raken, dat je je voortdurend gespannen voelt en je hebt het gevoel het werk maar moeilijk aan te kunnen.

Jarenlang is het goed gegaan, maar jouw manier van werken is niet meer voldoende om de problemen op het werk het hoofd te bieden. Je hebt geprobeerd alles vrijwel perfect te doen, maar dat lukt niet meer, hoeveel energie je er ook in stopt. Je vermoedt dat je last hebt van een overspanning of een burn-out. Wanneer dit het geval is kun je het beste op tijd een overspanning en burn-out psycholoog inschakelen.

coaching in gouda

Therapie en coaching voor burn-out 

Therapie en coaching bij burn-out en overspanning vormt een belangrijke bijdrage aan herstel. Een overspanning en burn-out psycholoog kan hierbij helpen. Eerst vindt er een intake plaats voor het in kaart brengen van de klachten.

We willen weten hoe de klachten ontstaan, maar ook proberen we de bronnen van stress in de werksituatie duidelijk te krijgen. Hiervoor worden enkele vragenlijsten ingevuld. Deze vragenlijsten worden in de loop van het traject meerdere malen ingevuld om te zien in welke mate er vooruitgang is geboekt. Er worden samen doelen gesteld en in overleg wordt er een traject uitgestippeld. Hierbij kan je kiezen voor therapie op locatie bij onze psychologenpraktijk in Gouda, voor online therapie of een combinatie. 

Aanpak bij de behandeling van burn-out

Grofweg zijn er zes elementen die terugkomen in de behandeling.

1. Klachtvermindering: Hierbij ligt de focus op het verminderen van de klachten zoals piekeren, spanning en vermoeidheid. Je leer specifieke technieken om deze klachten te verminderen.

2. Bewegen: Beweging kan helpen bij het verminderen van vermoeidheidsklachten en opbouw van conditie.

3. Aanpak van de achterliggende patronen: Hierbij gaat het om de patronen zoals perfectionisme, neiging tot het houden van controle  en moeite om grenzen aan te geven die ervoor hebben gezorgd dat je bent uitgevallen. Met behulp van van technieken zoals cognitieve therapie of Acceptance en Commitment Therapy leer je om anders om te gaan met het werk zodat klachten niet terugkomen, je beter functioneert en meer plezier ervaart in het werk.

4. Werk als medicijn: Na een periode van rust en werken aan je klachten zal je stapsgewijs re-integreren in het werk. Hierbij kan werk bijdragen aan je herstel omdat je minder thuis zit en piekert en je je nuttiger voelt. Bovendien leer je om het werk op een andere manier te gaan doen en de voorgenoemde patronen te doorbreken.

5. Afstemming met het werk: Mensen raken in een burn-out door een combinatie van eigen patronen en de situatie op het werk zoals bijvoorbeeld een hoge werkdruk of onduidelijkheid over de functie. Soms zijn er daarom ook aanpassingen in het werk nodig. Indien nodig en gewenst stemmen we daarom af met het werk door te overleggen met de bedrijfsarts of door een driegesprek met de werkgever te organiseren. Uiteraard doen we dit alleen na toestemming van de cliënt.

6. Terugvalpreventie: Aan het eind van het traject maken we een plan hoe je terugval bij jezelf kan herkennen en wat je dan kan doen. Daarnaast zijn we eigenlijk gedurende het gehele traject bezig met het voorkomen van terugval doordat je eerder signalen van overbelasting hebt leren herkennen en doordat er aan de achterliggende patronen is gewerkt.

 

 

Conditie-opbouw bij burn-out

Wanneer je vermoeid bent dan helpt het niet om alleen maar uit te rusten. Veel slapen kan er zelfs voor zorgen dat het gevoel van uitputting versterkt wordt. Het is alsof je een batterij hebt die stuk is en maar voor een deel oplaadt en ook nog heel snel leeg is. Belangrijk is om meer te gaan bewegen en hiermee te werken aan je conditie, zonder jezelf over te belasten. In onze blog over vermoeidheid geven we je enkel tips hoe je dit kan doen. Indien nodig wordt er samengewerkt met een fysiotherapeut en de naast ons gelegen sportschool (Living Well), voor opbouw van de conditie. 

Effectiever functioneren in het werk 

Verder leer je effectiever te functioneren in de werksituatie zodat klachten voor de toekomst voorkomen worden. Je leert bijvoorbeeld om eerder nee te zeggen of meer te delegeren.

Hierbij is aandacht voor denkpatronen die stress opwekken en effectiever functioneren in de weg staan. Voor de tijd tussen de sessies krijg je opdrachten om met het geleerde aan de slag te gaan om aan het einde van de therapie over voldoende gereedschappen te beschikken om terugval te voorkomen. Een traject duurt rond de 10 sessies.

Behandeling door een ervaren burn-out psycholoog

De behandeling wordt uitgevoerd door onze GZ-psychologen Niall Jassim en Jeroen Rohde en onze arbeidspsychologe Annalisa Berends. Jeroen is zowel psycholoog als bestuurskundige waardoor hij de organisatorische setting goed begrijpt. Niall heeft veel ervaring met arbeidsgerelateerde problemen en Annalisa is ook gespecialiseerd in loopbaanadvies.

Vanuit onze praktijk in Gouda als via online therapie kan je worden geholpen met je burn-out klachten. Ook voor burn-out preventie ben je bij Denkpro aan het juiste adres. Voorkom psychische klanten bij personeel onder andere door ze de mogelijkheid te bieden om met coaching effectiever om te gaan met stress in het werk. 

jeroen-rohde

Jeroen Rohde

GZ-Psycholoog/coach

Cognitief gedragstherapeut

Annalisa Berends

Annalisa Berends

Psycholoog-NIP/coach

niall-jassim

Niall Jassim

GZ-Psycholoog/coach

niall-jassim

Sylvia de Leeuw

GZ-Psycholoog/coach

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een overspanning en een burn-out?

Bij een overspanning geldt dat langdurige overbelasting in het werk leidt tot uiteenlopende stressklachten waardoor je niet meer in staat bent om je werk uit te voeren. Bij een burn-out is er ook sprake van stressklachten zoals bij een overspanning, maar staat voor wat betreft klachten de vermoeidheid voorop. Burn-out is een uitputtingstoestand van zowel het lichaam als de geest. Voortkomend uit stressvolle situaties, in veel gevallen werkgerelateerd. Veel mensen die een burn-out krijgen negeren de klachten die het lichaam eerder heeft afgegeven. In totaliteit komt een burn-out bij 13% van de mensen voor in Nederland. In sommige branches ligt dit aantal een stuk hoger, door de verantwoordelijkheid (in de zorg) of het tekort aan personeel.

Wat zijn de symptonen van een burn-out?

Er zijn diverse symptonen van een burn-out. Niet bij iedereen komen deze symptonen volledig overeen, maar grotendeels zijn dit: slechte of onrustige slaap, vermoeidheid, prikkelbaar, niet tegen drukte kunnen, concentratieproblemen, piekeren en een opgejaagd gevoel hebbem. In de werksituatie kan niet goed meer worden gefunctioneerd. In bijna alle gevallen zijn de eerste klachten van de burn-out genegeerd en is er te lang doorgewerkt.

Kan ik ooit weer van mijn burn-out klachten afkomen?

Burn-out klachten hoeven niet blijvend te zijn. Onze ervaring is dat over het algemeen bij de juiste therapie, mensen weer volledig of grotendeels herstellen van hun klachten. Wel zien we vaak dat cliënten na een burn-out traject andere keuzes maken omdat zij andere zaken in het leven belangrijker zijn gaan vinden, zoals tijd voor hun gezin. Het is vooral belangrijk om de oorzaak van de klachten aan te pakken. Het inzicht creëren in je leefgedrag en patronen in het werk is daarbij van essentieel belang. Het is dus van belang om niet alleen de klachten aan te pakken, maar ook de achterliggende patronen zodat het resultaat blijvend is.

Wat is het verschil tussen een burn-out coach en een burn-out psycholoog?

Burn-out is een serieus probleem en dat vraagt een serieuze aanpak. Om iemand met psychische klachten goed te kunnen helpen is een gedegen opleiding nodig. Niet iedere burn-out coach heeft deze opleiding. Een psycholoog wel en kan het volledige plaatje goed schetsen maar ook herkennen als er meer aan de hand is zoals bijvoorbeeld een depressie of paniekaanvallen en hierbij de juiste hulp aanbieden. Ook kan een psycholoog helpen als er werkpatronen bestaan die met onze positie in het gezin van oorsprong te maken hebben. Bijvoorbeeld als iemand van huis uit gewend is om te zorgen voor anderen, dan gebeurt dit vaak ook in het werk met soms overbelasting tot gevolg. Onze jarenlange ervaring binnen dit vakgebied zorgt er daarnaast voor dat wij een maatwerk oplossing kunnen bieden en een passend traject voor iedereen. Onze ervaring binnnen de IT, zorg en voor ondernemers heeft ervoor gezorgd dat wij ons goed in kunnen leven in de verschillende organisaties en beroepen. Ook voor burn-out preventie kun je bij ons terecht (zonder lange wachtrijen).

Hoe lang duurt het herstel van een burn-out?

Vanzelfsprekend is hier niet één antwoord mogelijk en hangt dit er volledig vanaf. Herstel kan soms meer dan een jaar duren. Minimaal is er wel 3 maanden voor nodig om te kunnen herstellen. Daarnaast hebben sommige mensen een terugval en wordt er niet succesvol gereïntegreerd. 

Meer weten?

coaching in gouda
coaching in gouda
coaching in gouda