Coaching bij perfectionisme

Wanneer is goed, goed genoeg?

Je legt de lat hoog in het werk en besteed te veel tijd aan taken. Je merkt dat het steeds lastiger wordt om al het werk met evenveel aandacht uit te voeren omdat je steeds meer werk op je af krijgt. Juist omdat je bekend staat als iemand die zijn werk zo goed doet. Je ervaart hierdoor steeds meer stress in je werk. 

Leren de lat minder hoog te leggen

Bij coaching op perfectionisme leer je om de lat wat minder hoog voor jezelf te leggen. Dit betekent niet dat je de kantjes ervan af hoeft te lopen of dat je geen kwaliteit meer levert. Waar het om gaat is dat je leert om iets naast het perfectionistische gedrag te zetten.

Sommige taken moeten nu eenmaal op een perfectionistische manier worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het opstellen van een jaarrekening. In andere gevallen mag het ook goed genoeg zijn, kies je ervoor om nee te zeggen tegen taken of is minder juist meer. Dan hoeft bijvoorbeeld die mail naar je manager of dat intakeverslag toch echt niet zo uitgebreid te zijn.

Waarom ben ik perfectionistisch?

In het denken is er vaak sprake van een eisende gedachtengang waarbij je veel van jezelf moet. Bij de coaching besteden we aandacht aan deze achterliggende manier van denken die perfectionisme in de hand werkt.

Vaak is er sprake van een achterliggende angst zoals bijvoorbeeld een angst om niet goed genoeg te zijn of in de ogen van collega’s door de mand te vallen. Deze angst kan samenhangen met een negatief zelfbeeld en dan is het belangrijk om in de coaching ook hieraan aandacht te besteden.

Coaching als preventie

DenkPro heeft op werkgebied diensten op zowel het voorkomen van psychische problemen als het behandelen hiervan. Enerzijds door het geven van een preventieve cursus en door te coachen. Hierbij leer je om te gaan met werkstress en het vergroten van de effectiviteit in het werk zodat je niet uitvalt door bijvoorbeeld een burn-out.  

Anderzijds door therapie te geven als  je klachten dusdanig verergerd zijn dat zij het werk in de weg staan. Daarnaast richten we ons op coaching en therapie voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld zorgverleners en ondernemers. De coachingstrajecten worden verzorgd door Jeroen Rohde, GZ-Psycholoog, bestuurskundige en coach en door Niall Jassim, GZ-Psycholoog. 

Coaching als preventie

DenkPro heeft op werkgebied diensten op zowel het voorkomen van psychische problemen als het behandelen hiervan. Enerzijds door het geven van een preventieve cursus en door te coachen. Hierbij leer je om te gaan met werkstress en het vergroten van de effectiviteit in het werk zodat je niet uitvalt door bijvoorbeeld een burn-out.  

Anderzijds door therapie te geven als  je klachten dusdanig verergerd zijn dat zij het werk in de weg staan. Daarnaast richten we ons op coaching en therapie voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld zorgverleners en ondernemers. De coachingstrajecten worden verzorgd door Jeroen Rohde, GZ-Psycholoog, bestuurskundige en coach en door Niall Jassim, GZ-Psycholoog. 

Meer weten?