Dwangmatig gedrag

Hoe vaak controleren is genoeg?

Je verliest veel tijd op een dag met het willen controleren van zaken. Je hebt te maken met dwangmatig gedrag. Je weet dat je net de deur op slot hebt gedaan, maar je wil toch checken of je geen fout hebt gemaakt en je het toch vergeten hebt. Ook ben je bang dat je andere zal besmetten als je net daarvoor iets vies hebt aangeraakt zoals bijvoorbeeld een deurklink. Na het aanraken van iets wat misschien vies is zal je altijd je handen uitgebreid wassen met zeep. Niet 1 keer, maar wel 10 keer. Want je kan maar beter zeker zijn en je wilt het immers niet op je geweten hebben dat iemand anders ziek wordt omdat jij nalatig bent geweest. Deze persoonlijkheidsstoornis is niet alleen tijdrovend maar het heeft ook een negatief effect op je dagelijkse leven.

coaching in gouda

Wat is een dwangstoornis? (Obsessief Compulsieve Dwangstoornis, OCD)

Bij een dwangstoornis heb je last van zich opdringende gedachtes die je angstig maken zoals bijvoorbeeld de gedachte dat je iemand anders kan besmetten of dat je vergeten zou zijn de deur op slot gedaan te hebben. Deze gedachtes maken je angstig en je gaat dan gedrag vertonen om deze angst te neutraliseren, bijvoorbeeld door overmatig te controleren of je handen heel vaak te wassen. Je denkt met deze handelingen te kunnen voorkomen dat datgene gebeurt wat je vreest. De handelingen zijn bovendien erg tijdrovende en kosten je zeker meer dan een uur per dag.

Therapie bij dwangstoornis in Gouda

Een dwangstoornis is te behandelen met cognitieve gedragstherapie. Dwanghandelingen worden hierbij langzamerhand afgebouwd zodat je ervaart dat datgene wat je vreest niet gebeurt als je de dwanghandeling nalaat. Daarnaast ga je in op de gedachtes die je angstig maken en leer je met deze gedachtes om te gaan. De therapie wordt uitgevoerd door Jeroen Rohde en Niall Jassim, GZ-Psychologen in Gouda.

Veelgestelde vragen

Kan ik dwangmatig gedrag afleren?

Wanneer de behoefte aan controle uit de hand loopt  en je dagelijks leven negatief beïnvloedt, dan is er sprake van een dwangstoornis. Je hoeft niet altijd op zoek te gaan naar oorzaken in het verleden om de klachten aan te pakken, maar je kan meestal volstaan met methodes die op de klachten en het hier en nu gericht zijn.

Wat kan een dwangstoornis behandeling mij opleveren?

De behandeling zorgt ervoor dat de dwangstoornis langzamerhand verdwijnt. Dit betekent dat je je energie in andere belangrijke zaken kan steken in plaats van het overmatig controleren van zaken.

Meer weten?

coaching in gouda
coaching in gouda
coaching in gouda