Somberheid en depressie

Nergens meer plezier aan?

Je voelt je al maandenlang somber en je denkt steeds negatiever. Je merkt steeds lustelozer te worden en je moet jezelf steeds meer zetten tot het doen van activiteiten. Zelfs het nemen van een douche of iets opruimen kost je al veel moeite. Ontbijten is een hele opgaven omdat je steeds minder eetlust hebt. Je ziet de toekomst somber in en je neemt jezelf van alles kwalijk.

coaching in gouda

Wat is een depressie?

Een depressie is niet hetzelfde als het hebben van een dip. Bij een depressie ben je al wekenlang somber en heb je steeds meer moeite om je te zetten tot activiteiten en voel je jezelf lusteloos. Je kan ook minder gevoelens van plezier ervaren. Daarnaast is het slaapritme verstoord, heb je weinig eetlust en kan je jezelf buitensporig waardeloos of schuldig voelen. Ook kan je moeite hebben met het nemen van besluiten en zijn er problemen met je concentratie.

Hoe vaak komt depressie voor?

Depressie is een veel voorkomende psychische klacht. In de Nederlandse bevolking van 18 tot 64 jaar heeft ongeveer 5 procent last van een depressie. In bijna 19 procent van de gevallen krijgt een persoon hiermee ooit in zijn leven te maken. Depressies komen ongeveer even vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Depressie en steeds minder doen

Mensen die zichzelf somber voelen ervaren dat zij minder zin hebben in het ontplooien van activiteiten. Zelfs het doen van een kleine activiteit zoals het opruimen van een kamer kan iets zijn waartoe het moeilijk is om jezelf te zetten. Hierdoor ga je minder doen, maar als je minder gaat doen zal je minder voldoening en plezier ervaren waardoor je nog depressiever wordt, waardoor je minder gaat doen enzovoort.

Rol van gedachtes bij depressie

Een andere verklaring voor depressie is dat mensen die depressief zijn ook meer negatieve gedachtes er op na houden. Kortweg hebben zij een negatief beeld van zichzelf, de toekomst en van de wereld. Mensen die depressief zijn zullen de neiging hebben om hun dagelijkse ervaringen dusdanig te vertekenen dat zij passen binnen hun negatieve bril. Zo zullen depressieve mensen zich bijvoorbeeld richten op datgene wat fout gaat en datgene wat goed gaat minder of geen aandacht geven.

paniekaanval

Therapie bij depressie: pillen of praten

Anti-depressiva en psychotherapie zijn ongeveer even effectief. Voor wat betreft psychotherapie zijn er meerdere vormen helpend: cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, gedragsmatige activatie, familie- en relatietherapie, probleemgerichte therapie, psychodynamische psychotherapie en ondersteunende psychotherapie.

Effecten van psychotherapie, in het bijzonder cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke psychotherapie, zijn vaak langdurend in tegenstelling tot anti-depressiva waarbij de effecten op de depressie vaak weer verloren gaan als de medicatie wordt gestopt.

Behandeling met psychotherapie is de behandeling van voorkeur. Over het algemeen wordt er alleen bij ernstigere depressies direct gestart met anti-depressiva al dan niet in combinatie met psycho-therapie.

Cognitieve Gedragstherapie bij depressie in Gouda

DenkPro biedt Cognitieve Gedragstherapie bij depressie. Hierbij wordt ten eerste gewerkt aan het langzamerhand opbouwen van plezierige en voldoening gevende activiteiten. Ten tweede leer je somber makende gedachtes op te sporen en te veranderen. De therapie duurt in veel gevallen rond de tien sessies.

De sessies zijn wekelijks tot tweewekelijks waarbij je tussen sessies met opdrachten aan de slag gaat. Hiermee leer je vaardigheden en denkgewoontes aan waarmee je jezelf ook na de therapie kan helpen. De therapie wordt uitgevoerd door Jeroen Rohde en Niall Jassim, GZ-Psychologen in Gouda.

Veelgestelde vragen

Moet ik medicatie gebruiken voor een depressie?

Psychotherapie is in veel gevallen ongeveer even effectief als medicatie. Voordeel van psychotherapie is wel dat effecten langdurig kunnen zijn en dat achterliggende oorzaken worden aangepakt. 

Meer weten?

coaching in gouda
coaching in gouda
coaching in gouda